top of page

טיפול נפשי לפעילים ולפעילות

 

אנו אנשי ונשות מקצועות בריאות הנפש המכירים בצורך הקיים אצל חלק מהפעילים והפעילות בתחומים פוליטיים וחברתיים לפנות לטיפול נפשי בשל קשיים רגשיים שהפעילות מעוררת.
כמו כן אנו מודעים לרצון של חלק מהפעילים/ות להעדיף אנשי מקצוע המבינים את המניעים לפעילות ואף חולקים דעות פוליטיות וחברתיות דומות. בנוסף לכך ראינו לנגד עינינו את הקושי הכלכלי של חלק מהפונות והפונים לממן טיפול בעלות המקובלת.

לשם כך גיבשנו רשימה של אנשי ונשות מקצוע שהביעו נכונות לטפל בפעילים.

הטיפול נתן בעלות מופחתת, תוך גמישות והתחשבות ביכולת הפונה, ועד כ-250 שקלים לפגישה, במהלך השנה הראשונה.

אנא מילאו את הטופס המצורף. אין צורך לפרט את סיבת פניתכם לטיפול. הטופס יגיע ישירות למייל של רכזת הפרויקט - עו"ס, פסיכותרפיסטית וחברת פסיכואקטיב - שתיצור אתכם קשר לצורך קיום שיחת טלפון ראשונית.

על מנת לשמור על פרטיותכם, זהותכם תשאר חסויה.

שימו לב - טופס זה מיועד לפניות לגבי פרויקט הטיפול בפעילים ופעילות. 

בקשות להצטרפות אל רשימת התפוצה שלנו או פניות כלליות אחרות יש לשלוח דרך הטפסים הייעודיים להן.

Thanks! Message sent.

bottom of page